Soroptimist Fokusmål

SI Skive's projekter og aktiviteter knytter sig så vidt muligt til de fokusmål / strategimål, som Soroptimist International (SI) arbejder efter over hele jorden. Disse fokusmål er ligeledes i tråd med FN's 2030 mål.

På SI Skives hjemmeside kan man derfor under det enkelte projekt se hvilket SI fokusmål, og / eller hvilket af FN's 2030 mål projektet opfylder.

Soroptimist International vil være en global stemme for kvinder og piger og arbejder inden for følgende strategimål:

  • Uddannelse
  • Styrkelse af kvinders gennemslagskraft
  • Vold mod kvinder
  • Sundhed: og fødevaresikkerhed
  • Bæredygtighed

Soroptimist International: Educate, Empower, Enable
Soroptimist International arbejder med tre E'er: Educate, Empower, Enable (uddanne, styrke og muliggøre)

Soroptimist International arbejder ligeledes gennem 3 A'er: Awareness, Advocacy, Action (bevidstgørelse, fortalervirksomhed og handling)

SI Skive's projekter og aktiviteter kan derfor være mangeartede og spænder fra det meget tidskrævende til det ganske enkle. De kan afsluttes med en donation, eller det kan være en aktivitet, der skal skabe opmærksomhed. 

Gennem fokusrapporter om de forskellige projekter og aktiviteter sikres det, at Soroptimist International fortsat bevarer sin konsultative status i FN.