Projekter

I løbet af et soroptimist-år, som går fra oktober til september har SI Skive mange forskelligartede projekter. Projekter kan være større evt. pengeskabende arrangementer som fx julemarked, Moving the World eller kirkekoncert.

De tre A'er: De fleste af klubbens projekter starter med en ide opstået hos klubbens medlemmer (AWARENESS = at skabe opmærksomhed). Fra ide til handling har hvert projekt sit eget forløb, men i de fleste tilfælde vil projektet både skabe opmærksomhed udenfor klubben (ADVOCACY = at tale om emnerne til andre), resultere i en handling og afsluttes med en donation (ACTION = at handle).

SI Skive's projekter knytter sig så vidt muligt til de fokusmål / strategimål, som Soroptimist International (SI) arbejder efter over hele jorden. Disse fokusmål er ligeledes i tråd med FN's 2030 mål.

Under de forskellige links i menuen, kan man læse mere om hvert enkelt projekt og se tilknytningen til SI's fokusmål, hhv. FN's 2030 mål. 

Plakat i anledning af 100-året for kvinders stemmeret Vandprojekt i Angola, før og efter Plakat Giv en pige ret
Plakat Julemarked 2017