Om klubben

Klubbens officielle navn er Soroptimist International Skive, forkortet SI Skive. I daglig tale og mellem soroptimister omtales den som Skiveklubben.

Klubben blev chartret (stiftet) i 1993. Vi er i dag 49 medlemmer, der repræsenterer næsten 49 forskellige erhverv.

Klubben holder klubmøde (se under Klubmøder) for alle medlemmer den anden tirsdag i måneden, juli undtaget.

Møderne starter kl. 18.30 (med Blue Hour fra kl. 18.00) og slutter kl. 22.00

Klubbens mødested: Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev

Bestyrelsen (se under Bestyrelse) holder mindst fire årlige møder

Fokusgrupperne (se under Fokusgrupper) holder møde efter behov, bl.a. for at arbejde med diverse projekter og for at planlægge klubmøder. Til at koordinere fokusgruppernes arbejde er der en Klub Programme Director (KPD) og en Klub Assistant Programme Director (KAPD).
KPD og KAPD har ansvar for at videregive viden om eksisterende projekter i hele organisationen og tage initiativ til nye projekter på klubplan.

Extensionudvalget (se under Extension) holder udvalgsmøder efter behov samt informationsmøder for nye medlemmer.

Vi har en venskabsklub i Schwerin, som vi jævnligt har kontakt med. Hvert andet år mødes vi i enten Skive eller Schwerin. Se også under Venskabsklubber.