Du er her

Generalforsamling

Sted: Højslev Kro

Indkaldelse med dagsorden sendes pr. mail.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 34 medlemmer er til stede. Husk, at det er muligt at stemme ved fuldmagt.