Aktiviteter

Klubbens aktiviteter er mangeartede. Klubmøderne kan indeholde virksomhedsbesøg, der giver medlemmerne indsigt i andre brancher end deres egne. De kan også indeholde foredrag eller indlæg med mange forskellige emner fra andre organisationer eller foreninger.

En aktivitet betyder ofte, at klubben støtter andres projekter, hvorfor aktiviteten kan afsluttes med en donation.

Under de forskellige links i menuen kan man læse mere om hver enkelt aktivitet

Dansk-Indisk Børnehjælp
Danske Hospitalsklovne
Stop handel med kvinder kampagne

De 3 A'er

I soroptimist International arbejder alle klubber efter "De 3 A'er":

Awareness - at skabe opmærksomhed

Advocacy - at tale om emnerne til andre

Action - at handle, evt. med donationer

Awareness-Advocacy-Action