Du er her

 8. januar 2019  

Klubmøde

Psykisk miljø for piger og kvinder i Danmark anno 2019
v/ Lene Metner

Psykologdirektør Lene Metner

Arrangør: Fokusgruppen

Miljø

Kalender

Se hele kalenderen ved at klikke på ordet Kalender herover 

Se eksempler på forskelligt indhold på klubmøder under Aktiviteter

 

 

KLUBMØDE OKTOBER:

Besøg på Fertilitetsklinikken i Skive

- en succeshistorie

Flere fotos fra Fertilitelsklinikken i Skive

Skulptur i klinikkens foyer

TAK TIL ALLE, DER BESØGTE VORES JULEMARKED

Klik på billedet for at se det i stor størrelse

SI Skive Julemarked 2018 - den smukke indgang

SI Skive julemarked 2018 - Nisse og dekorationer
SI Skive julemarked 2018 - alverdens pynt SI Skive julemarked 2018 - lækre kager
2018 julemarked trappe 2018 julemarked receptionen
2018 julemarked cafeen 2018 julemarked lotterigevinster
2018 julemarked "De vilde dyr" 2018 julemarked tasker
2018 julemarked nisse på træstub 2018 julemarked nisse på træstub
2018 julemarked betonadventsstager  2018 julemarked hyben

Overskuddet går til Grønlandske børn i Skive, Rickshaw-cykler til ældre i Skive og Rent vand Angola

(link til plakaten) 

Nissekonkurrence

Vores gæster havde mulighed for at deltage i en konkurrence om at finde nisser rundt omkring på julemarkedet.

Her er en lille konkurrence til klubbens medlemmer: 

Nissekonkurrence

  Find mig på Medlemssiderne    (efter login)

 

Om SI Skive

Soroptimist International Skive blev stiftet den 13. november 1993.

25 års jubilæet blev fejret i Skive Teatersals foyer søndag den 18. november med deltagelse af bl.a. Unionspræsident Else Lücking, 13 chartermedlemmer, udnævnelse af to æresmedlemmer og uddeling af 75.000 kr. i donationer (se herunder)

Soroptimist International's logo

Klubben har 49 medlemmer.

Donationer oktober 2017 til august 2018: I alt 55.240 Kr.

 

Kontakt til klubben

Klubpræsident Bolette Dahl Pedersen
Mail: bolette@fritzdahlbiler.dk 

 

Fokus for projekter i SI Skive

Soroptimist Fokusmål og FN's 2030 mål

SI Skive's projekter  og aktiviteter knytter sig så vidt muligt til de fokusmål / strategimål, som Soroptimist International (SI) arbejder efter over hele jorden:

Uddannelse, Økonomi,
Menneskerettigheder,
Sundhed og Miljø

 Disse fokusmål er ligeledes i tråd med FN's 2030 mål.

På SI Skives hjemmeside kan man derfor under det enkelte emne se hvilket SI fokusmål, og / eller hvilket af FN's 2030 mål projektet/aktiviteten opfylder.

 

- I anledning af SI Skives 25 års jubilæum

uddeltes donationer for i alt 75.000 kr.

Af Peter Brask Nielsen Fondens midler blev der uddelt 65.000 kr. 

Fra Si Skive's donationskonto blev der uddelt 10.000 kr. Hospitalsklovne

65.000 kr. fra Peter Brask Nielsen Fonden

Peter Brask Nielsen Fonden gav 65.000 kr. til 5 donationsmodtagere

Se de enkelte donationer under den blå linje længere nede på siden

10.000 kr. til Hospitalsklovne

Børneafdelingen Regionshospitalet Viborg

Hospitalsklovne Regionshospitalet Viborg

10.000 til Sind i Skive

Sind i Skive

SI Skive arbejder med og støtter

humanitære formål på lokalt, nationalt og globalt plan. Det kan være projekter, der tager sit udspring i Soroptimist International i Danmark eller i udlandet, eller det kan være klubbens egne projekter.

Læs mere om projekter og aktiviteter her på siden.

 

Spørgsmål til hjemmesiden

Kontakt
w
ebmaster Birthe Sonne
Mail: birthe.sonne@sonport.dk

10.000 kr. til Den Blå Viol i Skive

Den Blå Viol i Skive

SI Skive har mange forskellige aktiviteter og udviklingsprojekter i Angola

Sammen med seks nabo-klubber har SI Skive i 10 år arbejdet med flere vellykkede projekter i Angola:

Provinsen Benguela i Angola - klik for stort kortklik på billedet for stort kort

10.000 kr. til Natteravnene i Skive

Natteravnene i Skive

 

Vandrensningsanlæg

 - 4 vandrensningsanlæg er anlagt, det ene nær en skole. Rent vand har overordnet betydet færre sygedage for både voksne og børn. Da vandet pumpes op fra dybtliggende kilder, har det tillige betydet, at der har været vand til alle i tørkeperioder.

- 31 kvinder og 1 mand er blevet uddannet i at bygge, vedligeholde og reparere vandrensnings- anlæggene.

Der er anskaffet et lager af reservedele til de næste år.

10.000 kr. til Ungerådgivningen

Ungerådgivningen i Skive

 

 

Malariafbehandling og forebyggelse

Over 200 myggenet er fordelt i området, sammen med et lager af malariamedicin og anden medicin.

- 14 symaskiner, stof, sygrej, garn, strikkepinde og hækle-nåle blev indsamlet og af-sendt. 71 kvinder og mænd deltog på sy- og strikkekurser, med flere små enkeltmands-virksomheder som  resultat.

- 34 kvinder og 1 mand - alle med mindst 9 års skolegang fik et 3 måneders intensivt kursus i Business Management med

25.000 kr. til Julemærkehjemmet i Hobro

Julemærkehjemmet i Hobro

 

Undervisning

professionel underviser. Som følge heraf er flere kommet i arbejde, og enkelte har fået adgang til bedre lønnede job.

- 20 sundhedsarbejdere har fået et 9 måneders opgra-deringskursus, så de kan fungere som fødselshjælpere. Alle er kommet i arbejde med den nye uddannelse.

- Afslutningsvis uddannes 2 helt nye jordmødre i perioden 2017-19.

Link til Region 1's hjemmeside