Du er her

Om SI Skive

Soroptimist International Skive blev stiftet den 13. november 1993.

Klubben har 53 medlemmer og er pt. Danmarks største klub. 

SI Skive arbejder med og støtter

humanitære formål på lokalt, nationalt og globalt plan. Det kan være projekter, der tager sit udspring i Soroptimist International i Danmark eller i udlandet, eller det kan være klubbens egne projekter.

Læs mere under projekter og aktiviteter

Aflysninger

Klubmøder:

KLUBMØDERNE I

APRIL, MAJ OG JUNI

ER AFLYST

Pas på jer

Meddelelser fra Præsidenten

samt

3 minutter fra medlem til medlem: 

Login og se under "Medlemssider"

Nyt på siden 15. maj

Besøget fra venskabsklub Schwerin i Kr. Himmelfartsferien er aflyst

 

Kalender

Kontakt til klubben

Klubpræsident Charlotte Stocklund
Mail: cst@deif.com  

Spørgsmål til hjemmesiden

Kontakt webmaster 

Birthe Sonne
Mail: birthe.sonne@sonport.dk


 

Om SI Danmark

Soroptimist International er et stærkt netværk af aktive kvinder, der fremmer kvinders vilkår over hele verden. Læs vores informationsbrochure HER

Soroptimist Fokusmål og FN's 2030 mål:

SI Skive's projekter og aktiviteter knytter sig så vidt muligt til de fokusmål / strategimål, som Soroptimist International  (SI) arbejder efter over hele jorden:

SI's Fokusmål / strategimål:

Uddannelse

Styrkelse af kvinders gennemslagskraft

Vold mod kvinder

Sundhed og fødevaresikkerhed

Bæredygtighed

Disse fokusmål er ligeledes i tråd med FN's 2030 mål:

På SI Skives hjemmeside kan man derfor under det enkelte emne se hvilket SI fokusmål, og / eller hvilket af FN's 17 2030 mål projektet/aktiviteten opfylder. 


 

SI Skive har mange forskellige aktiviteter og udviklingsprojekter i Angola

Sammen med fem naboklubber har SI Skive i 10 år arbejdet med flere vellykkede projekter i Angola:

Provinsen Benguela i Angola - klik for stort kortklik på billedet for stort kort

Vandrensningsanlæg

 - 4 vandrensningsanlæg er anlagt, det ene nær en skole. Rent vand har overordnet betydet færre sygedage for både voksne og børn. Da vandet pumpes op fra dybtliggende kilder, har det tillige betydet, at der har været vand til alle i tørkeperioder.

- 31 kvinder og 1 mand er blevet uddannet i at bygge, vedligeholde og reparere vandrensnings- anlæggene.

Der er anskaffet et lager af reservedele til de næste år.

Malariafbehandling og forebyggelse

Over 200 myggenet er fordelt i området, sammen med et lager af malariamedicin og anden medicin.

- 14 symaskiner, stof, sygrej, garn, strikkepinde og hækle-nåle blev indsamlet og af-sendt. 71 kvinder og mænd deltog på sy- og strikkekurser, med flere små enkeltmands-virksomheder som  resultat.

- 34 kvinder og 1 mand - alle med mindst 9 års skolegang fik et 3 måneders intensivt kursus i Business Management med

Undervisning

professionel underviser. Som følge heraf er flere kommet i arbejde, og enkelte har fået adgang til bedre lønnede job.

- 20 sundhedsarbejdere har fået et 9 måneders opgra-deringskursus, så de kan fungere som fødselshjælpere. Alle er kommet i arbejde med den nye uddannelse.

- 2 yngre kvinder har fået en uddannelse som jordmødre i perioden 2017-19. Da de havde afsluttet deres eksamen, fik de begge en jordemodertaske med komplet indhold.

Link til Region 1's hjemmeside


 

Soroptima blad

The Link

The Link

The Link udgives af Soroptimist International of Europe (SIE)
Klik på logoet for at komme til SIE's side, hvor alle numre kan læses uden login

Soroptimist International Logo og Farver

Farve-

koder

Mørk blå: RGB 41/52/118
CMYK 86/84/23/11
Logo
Gul: RGB 254/217/77
CMYK 3/9/77/0