Du er her

Næste klubmøde:

 9. oktober 2018  

 

Soroptimist International logo

 

Arrangør:

Fokusgruppen Sundhed 1

Se hele kalenderen ved at klikke på ordet Kalender herover 

 

Se også eksempler på forskellige

Kontakt til klubben

Klubpræsident Vibeke Schütte
Mail: vs@eskjaer.com

Webmaster Birthe Sonne
Mail: birthe.sonne@sonport.dk

 

Om SI Skive

Soroptimist International Skive blev stiftet den 13. november 1993.Soroptimist International's logo

Klubben har 50 medlemmer.

Donationer oktober 2016 til marts 2018: I alt 87.000 Kr.

APRIL: FN's 17 2030 mål og

Soroptimist International's fokusmål

gik smukt hånd i hånd på klubbens møde i april.
Biskop Henrik Stubkjær og FN's 2030 målBiskop i Viborg Stift Henrik Stubkjær, tidligere generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp fortalte om Menneskerettigheder og Kvinders status.

Med udgangspunkt i den antikke filosofi Stoicismen, over De 10 Bud i Det gamle testamente, gennem Det ny Testamentes næstekærlighed, via FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948, landede vi ved de nugældende FN 2030 mål.

Vi så et fint eksempel på, at de tidligere 8 FN 2015 mål næsten blev nået:
Resultatet af FN's 2015 målKilde: verdensbedstenyheder.dk/2015loeb/
(Følg link, Gå til løb, Klik på start og se resultatet)

Menneskerettigheder er alvorligt emne, men det blev serveret med både bid og vid, så tilhørerne skiftede mellem at se alvorstunge ud og skrige af grin.
Det må være en af opskrifterne på at nå alle 5 soroptimist fokusmål og alle 17 FN mål: En alvorlig og beslutsom indsats krydret med humor, for smilet er som bekendt den korteste afstand mellem mennesker (Citat Victor Borge)

Fokus for projekter i SI Skive

Soroptimist Fokusmål og FN's 2030 mål

SI Skive's projekter  og aktiviteter knytter sig så vidt muligt til de fokusmål / strategimål, som Soroptimist International (SI) arbejder efter over hele jorden. Disse fokusmål er ligeledes i tråd med FN's 2030 mål.

På SI Skives hjemmeside kan man derfor under det enkelte emne se hvilket SI fokusmål, og / eller hvilket af FN's 2030 mål projektet/aktiviteten opfylder.

Marts 2018: Donation på 10.000 kr.

På klubbens generalforsamling i marts overrakte Præsident Vibeke Schütte en donation på 10.000 kr. til Sorggrupperne i Skive ved Mette Nielsen, Souschef i Skole- og Dagtilbud, Skive Kommune og Claus Korsgaard, lærer og ansvarlig for en sorggruppe på Roslev Skole - læs mere

Præsident Vibeke Schütte overrækker donation til Sorggrupper i Skive

Donationen skal bruges til en udflugt med børnene, sandsynligvis til Legoland.

 

Marts 2018 En tak fra Mødrehjælpen

Mødrehjælpen siger tak for donationen på 10.000 kr.

Klik på billedet for at se diplomet i stor størrelse

Klik på billedet for at se diplomet

SI Skive arbejder med og støtter

humanitære formål på lokalt, nationalt og globalt plan. Det kan være projekter, der tager sit udspring i Soroptimist International i Danmark eller i udlandet, eller det kan være klubbens egne projekter.

Hvert år doneres større eller mindre beløb til mange forskelligartede formål.
Fælles for alle donationer er, at vi helst ser en dokumentation for beløbets anvendelse.

Læs mere om projekter og aktiviteter her på siden.

        Si Skive har mange

 

 

Sammen med seks nabo-klubber har SI Skive i ni år arbejdet med flere vellykkede projekter i Angola:

Provinsen Benguela i Angola - klik for stort kortklik på billedet for stort kort

    forskellige aktiviteter 

 

 - 4 vandrensningsanlæg er anlagt, det ene nær en skole. Rent vand har overordnet betydet færre sygedage for både voksne og børn. Da vandet pumpes op fra dybtliggende kilder, har det tillige betydet, at der har været vand til alle i tørkeperioder.

- 31 kvinder og 1 mand er blevet uddannet i at bygge, vedligeholde og reparere vandrensnings- anlæggene.

Der er anskaffet et lager af reservedele til de næste år.

 og udviklingsprojekter 

 

Over 200 myggenet er fordelt i området, sammen med et lager af malariamedicin og anden medicin.

- 14 symaskiner, stof, sygrej, garn, strikkepinde og hækle-nåle blev indsamlet og af-sendt. 71 kvinder og mænd deltog på sy- og strikkekurser, med flere små enkeltmands-virksomheder som  resultat.

- 34 kvinder og 1 mand - alle med mindst 9 års skolegang fik et 3 måneders intensivt kursus i Business Management med

 i Angola          

 


professionel underviser. Som følge heraf er flere kommet i arbejde, og enkelte har fået adgang til bedre lønnede job.

- 20 sundhedsarbejdere har fået et 9 måneders opgra-deringskursus, så de kan fungere som fødselshjælpere. Alle er kommet i arbejde med den nye uddannelse.

- Afslutningsvis uddannes 2 helt nye jordmødre i perioden 2017-19.

Link til Region 1's hjemmeside